Therapie

Individuele therapie
Individuele therapie richt zich op problemen, die voortkomen uit je persoonlijke ervaringen of emoties. Door middel van gesprekken biedt de therapie je praktische
psychologische hulp.
LEES MEER >

Groepstherapie
Groepstherapie biedt de mogelijkheid tot bewustwording, persoonlijke groei en zelfontdekking. Hierbij staat de interactie tussen de verschillende groepsleden centraal.
LEES MEER >

Relatietherapie
Niet de problemen zelf ondermijnen jullie relatie, maar hoe jullie er samen mee omgaan. Willen jullie elkaar en jullie relatie een nieuwe kans geven?
LEES MEER >