Groepstherapie

De omgeving maakt deel uit van het geheel van elk mens. Soms kun je in problemen komen door een verstoord contact met je omgeving. Die omgeving bestaat bijvoorbeeld uit familie, relaties, vrienden, collega’s. Tijdens de sessies wordt aandacht besteed aan jouw eigen beleving van het contact met anderen. Het contact met de groepsleden kan hierbij gezien worden als oefensituatie.

Groepstherapie biedt de mogelijkheid tot bewustwording, persoonlijke groei en zelfontdekking. Hierbij staat de interactie tussen de verschillende groepsleden centraal. Tijdens de sessies kun je een band opbouwen met de groepsleden en door middel van feedback inzicht krijgen in jouw interactiepatroon, mogelijke eigen onbewuste verlangens, conflicten en gedrag.

Situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, kunnen door het contact met anderen ook binnen de groep ontstaan. Door met de andere groepsleden te communiceren, kunnen gevoelens van sympathie, herkenning of boosheid ontstaan.

Bij groepstherapie bestaat de groep uit mensen met verschillende problemen of vragen. Binnen de groep is er meestal een variatie aan persoonlijkheden en achtergronden, waardoor de groepsleden een voorbeeldfunctie voor elkaar kunnen hebben, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen. Als therapeut bewaak ik de processen en zorg ik voor een veilige sfeer waarbinnen iedere deelnemer haar of zijn probleem kan inbrengen en daar van de groep feedback op kan krijgen. Hierdoor kun je je eigen potentieel ontdekken.

Herken je je hierin?
•   Ik voel me vaak neerslachtig
•   Waarom bots ik met mensen in mijn omgeving?
•   Wie ben ik en waarom gedraag ik me zoals ik doe?
•   Ik ben regelmatig angstig bij intimiteit
•   Ik weet niet wie ik ben en wat ik wil
•   Ik heb gevoelens van vervreemding
•   Ik voel me emotioneel verlamd
•   Ik ben vaak wantrouwend
•   Ik heb last van uitstelgedrag
•   Mijn leven lijkt hopeloos
•   Ik voel me wanhopig

Vraag een intakegesprek aan. We brengen dan samen in kaart bij welke groep je kunt aansluiten. Bij deelname van minimaal 5 personen kan een therapiegroep gestart worden.

Telefoon: 030-2713115
info@verbindingmetjezelf.nl