Workshops

Tijdens een workshop heb je alle mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken en jezelf te ontwikkelen. Je werkt in een groepje, fijn om te kunnen uitwisselen en… het is bovendien ook gezellig met elkaar bij een kop thee of koffie.

Meditatief boetseren en persoonlijke/professionele ontwikkeling

Kunstzinnig werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling

beeldje_pers_ontw
Workshop van negen ochtenden
Wanneer?
Op dinsdagochtend van 10.30-12.30 uur.
Data: start bij voldoende aanmeldingen.
Wat zijn de kosten?
€ 175,- voor de complete workshop, inclusief materiaal en koffie / thee.
Waar? Praktijk Verbinding met Jezelf, Lorentzlaan 2, 3514 HZ Utrecht.
Aanmelden: info@verbindingmetjezelf.nl of 030-2713115.

Kunstzinnige werkstukken bevatten voor de maker een verborgen boodschap. Door op zoek te gaan naar de betekenis hiervan kom je dichter bij de kern van je eigen wezen, van je ‘oorspronkelijke zijn’.

Verbinding tussen denken, voelen en willen
Kunstzinnig bezig zijn wekt en verwarmt je ziel en draagt bij aan het innerlijke gevoel van in balans zijn. Het brengt je in contact en leert je omgaan met polariteiten in jezelf. Het helpt een evenwichtige verbinding tussen je denken, voelen en willen tot stand te brengen.

Kiezen is veranderen
Leven is een creatief proces, waarin kiezen een belangrijke rol speelt. Kiezen is veranderen. Vele malen per dag moet je kiezen. Kies je voor groei of stilstand? Ga je vrij de toekomst tegemoet of val je terug op gewoonten uit angst voor vernieuwing? Uiteindelijk willen we allemaal van het leven genieten, de zin ervan ervaren en het beheer erover voeren. Kiezen is ‘ja’ zeggen op de persoonlijke vraag: ‘Ben ik bereid te veranderen?’

De eeuwenoude spiegelfunctie van de kunst kan je hierbij helpen, kan je in contact brengen met het weten in jezelf en verandering op gang brengen of versnellen. Door te luisteren naar het persoonlijke verhaal in het kunstzinnige kun je het uit balans geraakte weer in balans brengen, kun je de tegenstellingen in jezelf weer in een vruchtbare relatie tot elkaar brengen. Zo kan de kunst, de kunstenaar, jij, een boodschapper zijn van een nieuwe tijd. Daarom is het goed om dicht bij de bron te beginnen, terug naar het stoffelijkste van het stoffelijkste … klei!

Opbouw van de workshop in drie fasen:
1. Innerlijk in beweging komen
2. Centreren en verdiepen
3. Openen naar de (buiten)wereld

De opbouw van de avond zelf:
We beginnen -met de klei in de handen- een meditatie of visualisatie. De hierbij ontstane beelden of gedachten worden daarna in klei vormgegeven; dit doen we meestal met gesloten ogen. Nadat een grondvorm ontstaan is, wordt het werkstuk met de ogen open verfijnd. Als iedereen het werkstuk af heeft, gaan we de werkstukken bekijken en bespreken. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal vragen.

Boetseer de Boeddha in jezelf

buddha_01
Workshop van 1 middag
Thema: De Boeddha in jezelf.
Doel: Contact maken met de stilte van het ‘zijn’. Het denken verstillen. Kennismaken met een meditatie die dagelijks beoefend kan worden.
Wanneer? Op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.
Data: start bij voldoende aanmeldingen.
Wat zijn de kosten? € 25,- voor de workshop, inclusief materiaal en koffie / thee.
Waar? Praktijk Verbinding met Jezelf, Lorentzlaan 2,
3514 HZ Utrecht.
Aanmelden: info@verbindingmetjezelf.nl of 030-2713115.


Siddhartha Gautama
of Boeddha was een grote spirituele leraar die waarschijnlijk, volgens historici, van 450 tot ca. 370 v. Chr. in India leefde.

Gautama Boeddha werd geboren als Prins Siddhartha Gautama. Vaak wordt hij kortweg Boeddha genoemd, deze titel behoort toe aan één die ontwaakt is, die een verlichting heeft doorgemaakt en nu met een goddelijk-geestelijk licht doorstraald is, die zonder leraar de Dhamma ontdekt heeft en zich verlost heeft van het lijden.

Het verhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een voorbeeld en inspiratiebron voor het bereiken van
verlichting.

Zo heeft Boeddha de leer van liefde en medelijden gebracht. Wil men het lijden uit de wereld doen verdwijnen,
dan kan men dat alleen doen door de oorzaken, die daartoe voeren, op te heffen. Het begrip ‘het wegnemen
van de oorzaken’ speelt een grote rol in de leer van Boeddha.

Hij verkondigde de leer van de viervoudige waarheid:
– De waarheid van het lijden
– De waarheid van de oorzaak van het lijden
– De waarheid van het opheffen van het lijden
– De waarheid van de weg die voert tot het opheffen van het lijden.

Boeddha was een persoonlijkheid die bewust gewerkt heeft aan dat wat wij vrede in jezelf noemen. Hij was zelf vrede geworden. Boeddha leerde de mens hoe vanuit de vonk van het bewustzijn  een zacht licht in de ziel kan gaan stralen, dat de duisternis doorbreekt. De mens wordt tot verlosser van zijn eigen lijden.

Medelijden of compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daarin bewust verantwoordelijkheid te nemen.

In deze workshop willen we een eerste stap maken om de Boeddha-energie in ons zelf te ervaren. Dit is een bijzondere innerlijke ervaring.

Het boetseren van de Boeddha in jezelf werkt verstillend. Het is een eenvoudige opdracht waarin doen (boetseren) en niet doen (mediteren) samenkomen. Het is een meegaan met de beweging die van binnenuit wordt gevormd, zonder deze met het denken te sturen. Wanneer je dagelijks deze opdracht doet, krijg je als het ware meer armslag, en kun je ruimer adem halen en je gemakkelijker ontspannen. Over het algemeen wordt er een toenemend gevoel van rust en vrede ervaren. Je merkt dan dat de stilte in jezelf er altijd is, wachtend om ontdekt te worden.

Meditatief boetseren en rouw

medita_boetserenklei_boetseren
Workshop van negen avonden
Wanneer? Op de donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Data: 16, 23 februari, 2, 9, 16, 30 maart, 6 en 13 april 2023.
Wat zijn de kosten? € 175,- voor de complete workshop, inclusief materiaal.
Waar? Praktijk Verbinding met jezelf, Lorentzlaan 2, 3514 HZ Utrecht.
Aanmelden: info@verbindingmetjezelf.nl of 030-2713115.

Bij een verlies kun je de ervaring hebben dat de grond onder je bestaan is weggeslagen. Om weer terug op de grond te komen en stap voor stap weer te aarden bied ik de cursus ‘Meditatief boetseren en rouw’ aan. In een serie van negen keer gaan we mediterend en boetserend met klei een weg die je bij je innerlijke kern brengt, waar je de bron vindt om jezelf te helen. De wonderbaarlijke aarde, klei brengt ons dicht bij de bron waaruit we voortgekomen zijn: ‘moeder aarde’.

Beeld van de mens
Het is niet zonder reden, dat belangrijke onderdelen van een aardewerkpot worden aangeduid met woorden als:
de voet, de buik, de schouder, de hals en de lip van de pot. Het zijn vormen van ons eigen lichaam die ons
vertrouwd zijn en waarmee een symbolische gelijkenis getrokken wordt tussen de pot en de mens.

Klei en persoonlijke ontwikkeling
Een pot is een vat waar je iets in kan doen, iets kan bewaren. Zo kun je als het ware al je herinneringen die je meedraagt in je leven in je boetseerwerk inwerken en dit als vat gebruiken voor je herinneringen. Het medium klei kan gebruikt worden om bij het persoonlijke geheim en het persoonlijk geluk te komen. In het spel met klei, door oefening, werken en verwerken kan contact gemaakt worden met de eigen (verborgen) levenskracht, ons ‘oorspronkelijke zijn’. Dit is een proces van persoonlijke ontwikkeling. Bij meditatief boetseren ontstaat er een
object dat geïnspireerd is door een visualisatie. Het gaat hier niet om het eindresultaat maar om de beleving van
het moment.

Verwerk een -ongewilde- scheiding door meditatief boetseren

vrouw_vogel_klein
Workshop van 9 ochtenden
Wanneer?
Op de woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.
Data: start bij voldoende aanmeldingen.
Wat zijn de kosten? € 175,- voor de complete workshop, inclusief materiaal en koffie / thee.
Waar? Praktijk Verbinding met jezelf, Lorentzlaan 2, 3514 HZ Utrecht.
Aanmelden: info@verbindingmetjezelf.nl of 030-2713115.

 

Als twee mensen uit elkaar gaan, is dit meestal een zeer ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis. Een scheiding kan je psychisch en lichamelijk uit balans brengen. Voor het verwerken van een scheiding is er geen stappenplan of een pasklaar antwoord. Het verwerken verschilt van persoon tot persoon en ook de tijdsduur en intensiteit ervan is voor iedereen anders.

Bij alle emoties die met de scheiding samenhangen, kun je het gevoel krijgen dat je er alleen voor staat of dat er niet of te weinig naar je geluisterd wordt. Meditatief boetseren helpt je om bij je eigen kracht te komen en kan je een weg wijzen naar je toekomst.

Voor de workshop heb je geen ervaring met boetseren nodig en gaat het niet om het maken van een perfect beeld. Het is een intuïtief proces, waarbij je handen de klei vormen, schijnbaar zonder doel, maar met verrassende resultaten. Wat je hebt geboetseerd, vertelt je iets dat uit jouw innerlijk komt. Het kan een antwoord zijn op vragen of je herinneren aan een stuk in jezelf dat je misschien vergeten bent. Het werken met klei helpt je om weer vaste grond onder de voeten te krijgen en verder te komen… want dat is het uiteindelijke doel van de workshop: verdergaan en je leven weer kunnen oppakken.

Het grote levensavontuur

hgla
Workshop ‘Het grote levensavontuur’
een ontdekkingsreis naar jezelf


Wanneer?
Tweewekelijks op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Data:
start bij voldoende aanmeldingen.

De reis van de held is het oudste verhaal van de wereld. Het verhaal gaat over ons, onze levensweg, en daarom is het zo spannend. Daarom ook moet het steeds weer opnieuw verteld worden, zodat we nooit vergeten waarom we op aarde zijn en wat we hier te doen hebben.
Ben je op zoek naar wat jou beweegt, naar meer inzicht in wat je wilt, kunt of nodig hebt?
De 22 Tarotkaarten van de Grote Arcana zullen een leidraad zijn voor onze zoektocht en ik zal dit begeleiden en aanvullen met visualisaties, tekenen en schilderen en andere kunstzinnige middelen.

Wat zijn de kosten? € 15,- per keer, inclusief materiaal en koffie / thee.
Waar? Praktijk Verbinding met jezelf, Lorentzlaan 2, 3514 HZ Utrecht.
Aanmelden: info@verbindingmetjezelf.nl of 030-2713115.

De workshop is doorlopend; later instappen is mogelijk.