Kwaliteitsbewaking / Klachten & suggesties

Verbinding Met Jezelf is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). De LVPW zorgt er al ruim 21 jaar voor dat de kwaliteit van
haar leden gewaar­borgd blijft en dat deze mee-professionaliseren in de ontwikkelingen
van deze tijd.


De kwalificaties van de LVPW leden zijn:

  • Een afgeronde psychosociale beroepsopleiding op hbo-niveau alsmede medische en psychosociale basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding is geaccrediteerd door SNRO, FONG, SKB, CPION of NVAO.
  •  Bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal studiepunten van bij- en nascholing te behalen om bij te blijven op het eigen vakgebied en op het gebied van de medische en psychosociale basiskennis.
  • Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen, intervisie- en supervisiebijeenkomsten te volgen.
  • Een praktijkvoering volgens de vastgestelde richtlijnen: praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke.
  • Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats middels visitatie.
  • Aangesloten bij de RBCZ/TCZ voor interne klachtenregeling en tuchtrecht.
  • Een geldige verklaring omtrent gedrag.
  • Rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Een muurschild, zichtbaar in of bij de praktijkruimte, om deze kwalificaties te onderstrepen.

lvpw-logorbcz-logo-transp

 


Klachten & suggesties
Waar mensen met elkaar werken kunnen conflicten ontstaan. Ook cliënt en hulpverlener kunnen het met elkaar oneens zijn. Heb je een klacht? Laat het mij weten. We kijken dan samen of we er uit kunnen komen. Is je klacht niet naar tevredenheid opgelost? Je kunt je dan wenden tot de klachtencommissie van de LVPW. Je krijgt bij het indienen van een klacht ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het klachtenformulier van de LVPW vind je hier.

Heb je een suggestie die mij helpt om mijn dienstverlening te verbeteren of met betrekking tot psychosociale therapie in het algemeen?
 Stuur me dan een e-mail op info@verbindingmetjezelf.nl

Hartelijk dank!