Kwaliteitsbewaking / Klachten & suggesties

Kwaliteitsbewaking
Als registertherapeut val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Verbinding met jezelf is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). De LVPW zorgt er al ruim 20 jaar voor dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat deze mee-professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.

Klachten & Suggesties
Waar mensen met elkaar werken kunnen conflicten ontstaan. Ook cliënt en hulpverlener kunnen het met elkaar oneens zijn. Heb je een klacht? Laat het mij weten. We kijken dan samen of we er uit kunnen komen.
Is je klacht niet naar tevredenheid opgelost? Je kunt je dan wenden tot de LVPW (075-6700492) en je klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Heb je een suggestie die mij helpt om mijn dienstverlening te verbeteren? Stuur me dan een e-mail op info@verbindingmetjezelf.nl
Hartelijk dank!