Inspiratie

Anahata Katkin*

Soms is het een mens gegeven
dat hij éénmaal in zijn leven
zo eenzaam wordt,
zo volkomen eenzaam,
dat zijn “ik” zich terugtrekt in zijn Zelf.
Dan is hij plotseling niet meer alleen.

Hij komt tot de bevinding
dat zijn diepste Zelf de geest zelf is,
God, het Ondeelbare.
En daarmee bevindt hij zich weer
midden in de wereld,
onberoerd door haar chaotisch allerlei,
want hij weet zich in zijn diepste grond
één met alle Zijn.

Hermann Hesse